Over Sexstartplekje.nl, de stoute startpagina

Sexstartplekje.nl is het stoute zusje van Startplekje.nl, dé startpagina met handgeselecteerde links naar de beste websites van Nederland. Sexstartplekje.nl keurt websites op kwaliteit, relevantie en betrouwbaarheid. Zelfs adverteerders worden geweigerd als hun websites niet voldoen aan onze kwaliteitseisen of als we klachten over deze websites ontvangen.

In tegenstelling tot andere startpagina’s onderhouden wij onze pagina’s met zorg om zo alleen het beste van het internet te kunnen presenteren. Informatie over seks, betrouwbare erotiekwinkels, pornosites en andere relevante links.

Daarbij gaan we uit van uw wensen en behoeften als internet bezoeker, en niet die van adverteerders. 

Naast onze Sex Startpagina hebben we allerlei rubriekspagina’s met relevante links per onderwerp, steeds samengesteld door experts ter zake. Pagina’s over onderwerpen zoals dating, boeken enz.

Sexstartplekje.nl instellen als startpagina

De startpagina is de eerste pagina die je krijgt te zien als je gaat internetten. Als je voortaan ook wilt starten met Sexstartplekje, dan kun je de startpagina wijzigen. Hoe je dit instelt verschilt per browser. Op deze pagina vind je de instructies voor de populairste internet browsers.